WordPress

Per a les pàgines webs realitzades en WordPress, estiguen allotjades en Diputació o no, podran alimentaren a l’aplicació sempre que es complisquen els següents requisits:

 

 • Plugin d’idiomes: WPML. Per a poder traduir els continguts de la App en diversos idiomes (Castellà, Valencià, Inglés), és imprescindible tenir instal·lat aquest plugin. Ja que si tenim instal·lat plugins de traducció automàtica com Google Translator o similars, el contingut no s’emmagatzema en base de dades traduït, per la qual cosa per als tres idiomes eixirà en el mateix idioma. Aquest plugin de pagament és facilitat per Diputació d’Alacant, a qualsevol ajuntament que ho sol·licite.
 • Continguts:
  • Notícies: Per a mostrar les notícies és necessari que les entrades notícies tinguen la categoria ‘Notícies’, ‘Notícies’ o ‘News’, depenent de l’idioma en el qual vulguem publicar-ho. Per tant haurem de tenir traduïdes les entrades en els tres idiomes.
  • Esdeveniments: En aquest apartat utilitzarem el plugin The Events Calendar i The Events Calendar Pro per a crear esdeveniments en els diferents idiomes usant també WPML. Si utilitzem qualsevol un altre plugin d’esdeveniments no apareixeran en la nova versió de la App.
  • Farmàcies de Guàrdia: Aquesta informació s’obté del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província d’Alacant (COFA) anualment i es processa per a mostrar-ho tant en la App, com en les webs administrades per Diputació.
  • Participació ciutadana: En aquest cas l’usuari introduirà per la seua terminal la incidència, i l’ajuntament serà notificat per correu electrònic. Podent entrar a través d’una intranet a respondre-la.
   Informació d’Interès: Informació estàtica del municipi, obtinguda de les bases de dades de Diputació, que pot ser modificada per cada municipi des de la Intranet.

   • Turisme: Dins de la informació d’interès en la pròxima actualització es crearà un apartat turisme amb les següents categories internes: (Per a aquest apartat sí és imprescindible que les web estiga realitzada amb la plantilla Divi (que usem en Diputació), o bé, si la web té un tema propi, podria instal·lar-se el plugin The divi Builder per a crear les entrades necessàries amb el format necessari perquè puguem consumir la informació des de la App)
   • Allotjaments:  Apartat on apareixeran els hotels, hostals, albergs, càmpings, etc. de cada municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘Allotjament, ‘Allotjament’ o ‘Accommodation’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
   • On Menjar:  Apartat on apareixeran els bars, restaurants, cafeteries i altra restauració del municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘On-menjar’, ‘On-menjar’ o ‘Where-to-eat’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
   • Gastronomia: Apartat on apareixeran les receptes tícipas de cada municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘Gastronomia’, ‘Gastronomia’ o ‘Gastronomy’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
   • Turisme Actiu: Apartat on apareixeran les principals activitats turístiques d’exterior del municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘Turisme-actiu’, ‘Turisme-actiu’ o ‘Active-turism’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
   • Patrimoni Cultural: Apartat on apareixeran les principals activitats o valors culturals del municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘Patrimoni-cultural’, ‘Patrimoni-cultural’ o ‘Cultural-heritage’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
   • Festes: Apartat on apareixeran les principals festivitats del municipi. El requisit perquè apareguen és que siguen entrades amb les categories ‘Festes’, ‘Festes’ o ‘Festivities’, i que el contingut seguisca el format d’una plantilla facilitada pels desenvolupadors de la app.
 • Notificacions:  Entre les diferents notificacions Push que envia l’aplicació mòbil als seus usuaris, es troben dos tipus de notificacions que dependran de la web. Aquesta funcionalitat anirà incorporada per defecte en les webs realitzades per Diputació; no obstant açò, en les webs externes serà necessari incloure un tros de codi (facilitat pels tècnics d’informàtica) para tal fi. Els tipus de notificacions afectades per wordpress són:
  • Notificacions Notícies: Notificació que s’enviarà als usuaris (que així ho desitgen) cada vegada que es publica una nova notícia en la web.
  • Recordatori Esdeveniments: Notificació que s’enviarà periòdicament tots els dies (a les 08.00h) informant dels esdeveniments que hi ha present aqueix dia. En cas de no haver-hi esdeveniments, no s’enviarà tal notificació.