En l’última versió de MunicipApp, s’ha afegit la possibilitat de configurar 2 municipis simultàniament. D’aquesta manera podem estar al dia de les novetats de dos municipis, rebent les notificacions de tots dos.