S’ha integrat la secció de Participació Ciutadana amb el portal de gestió d’Incidències GLPI. Concretament es pretén automatitzar la tasca de distribució i assignació de tasques l’origen de les quals siguen les incidències entrants de MunicipApp. Per a així poder augmentar l’eficàcia i reduir els temps de resposta al ciutadà; a més de portar un control sobre les incidències resoltes per part de l’Aj.